Make your own free website on Tripod.com

TORSTE(I)N OLSSON (OLAVSON) OVERÅ


Mellom Torstein og Knut vart det usemja om førsteretten til garden. Dei låg i sak om det frå 1599 til 1620. Då fall domen. No ser det ut til at Torstein er død, so det er sonen som er Knut sin motpart, og domen, ein kongeleg resolusjon, kom no til å lyda slik: "Knud skal være den øverste udj al gården Etter ættelistene ser det ut til at Peder Tosteinson si ætt kverv burt, og at Knut sine born vert herskande på Overå. 3 eller 4 av borna vert buande i kvar tun: Nikleig, Jakobtun, Ellingtun, Utigard og Toretun.
02 Mar 1999---- INDEX -----
Win-Family v.5.0 --- {58}