Make your own free website on Tripod.com

Stephen Larsson Føysa


Lauseld på garden 2. mai 1722. Saman med 5 av dei beste husi miste dei alt dei åtte. Dei vart so forbrende "at de neppe kommer til førlighed". Ungefolket miste ogso alt.
02 Mar 1999---- INDEX -----
Win-Family v.5.0 --- {58}